Aanmaken DPA-sleutel in Themis :


Vanaf versie 19.2 in Themis:

Via instellingen – Boekhouding – Vennootschappen :
Indien u met meerdere vennootschappen werkt : Selecteer de vennootschap in kwestie en klik op het tabblad ‘DPA’ :In onderstaand scherm geeft u de gegevens in :


Hoe/waar dient u deze sleutel op te halen?

Heeft u al een DPA-account? Haal dan uw gegevens op, op het dpa-platform :

Heeft u nog geen advocatenkaart:
https://www.dp-a.be/nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/2018_manual-advocatenkaart.pdf


Alle andere DPA vragen:
https://www.dp-a.be/nl/faq/

o.a. Informatie over de ondersteunde kaartlezers door DPA:
https://dp-a.be/nl/faq/welke-kaartlezers-kunnen-de-advocatenkaart-uitlezen