Uw emailadres werd geregistreerd door Flexsoft;
- In functie van de uitvoering van de overeenkomst tussen Flexsoft en u als klant.
- uw gegevens werd geregistreerd tijdens commerciële contacten in de voorbije vijf jaar.
U heeft het recht uw gegevens te wijzigen of uw gegevens te laten verwijderen.
Elk verzoek daartoe kan gericht worden aan Flexsoft met de contactgegevens die u vindt op onze website http://www.flexsoft.be
Flexsoft zal deze verzoeken binnen de 48u behandelen.Flexsoft stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan ons.
Wij geven dan ook op geen enkele manier uw gegevens door aan derden.Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden:
Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.
In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.