beschikbaar vanaf versie 17.3Bij het boeken van een gerechtskost kan u aangeven of er btw van toepassing is op de kost of niet. Het is zelfs mogelijk om het totaalbedrag van de gerechtskost op te splitsen indien bvb meerdere btw-codes van toepassing zijn op (deelbedragen van) dezelfde factuur.


In de dossierfiche, ga naar tabblad 'Prestaties en kosten' en klik op Financiële kost.Kies de deurwaarder aan wie de kost betaald dient te worden.
Tip: de eerste knop (pijl omlaag) toont recent gekozen deurwaarders en confraters. Met de tweede knop (drie puntjes) kan u een deurwaarder, confrater, etc zoeken in de volledige lijst van leveranciers

Het rekeningnummer wordt automatisch ingevuld a.d.h.v. de gegevens in de leveranciersfiche.

Vul een omschrijving in.
Geef het volledige bedrag in. In het geval er een factuur is van de gerechtskost dient u het totaalbedrag (incl. btw) in te geven.

Geef aan of er een factuur is van de te boeken gerechtskost

Indien er geen factuur is kan u enkel aangeven op welke kostenrekening de kost geboekt moet worden.
Als er wél een factuur is dan kan u aangeven welke btw-codes van toepassing zijn en op welke kostenrekeningen de bedragen moeten worden geboekt.

Daarvoor vinkt u volgende optie aan in het ingavescherm van de financiële kost:

Op het moment van facturatie zal Themis deze kost doorfactureren, en dit aan het btw-tarief dat u ook per financiële kost kan opgeven:

Indien meer dan één btw-code van toepassing is, dan kan u lijnen toevoegen met het groene kruisje.

Opmerking: Het nummer van de factuur kan aangepast worden, maar dit is niet aan te raden! De factuurnummers moeten elkaar perfect opvolgen!

Vul de correcte betaalstatus in

  • Op te nemen in betaalopdracht (aanvinkvak om aan te geven op te nemen of niet op te nemen)
  • Werd opgenomen in betaalopdracht
  • Werd betaald
  • Afrekening DPA


Geef aan welke bankrekening gebruikt moet worden (of gebruikt werd) voor deze kost

De tweede referentieregel is standaard gebaseerd op de dossiernummering. U bent echter vrij om beide regels in te vullen zoals u dat wenst.


Klik 'Opslaan'