Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 16.3

Vraag

Dossiers online publiceren

Oplossing

- via dossiernummering


Themis laat toe om per dossiernummering aan te geven of de voor deze nummering nieuw aangemaakte dossiers standaard online beschikbaar moeten worden gesteld, en voor wie:Deze instellingen worden dan automatisch overgenomen bij de aanmaak van een nieuwe fiche voor deze nummering.


- via de aanmaak van een dossier


Bij de aanmaak van een nieuw dossier kan u aangeven of het dossier online beschikbaar moet gesteld worden, en voor wie:- individuele dossierfiches publiceren


Naast de mogelijkheden op de dossiernummering, en bij de aanmaak van een nieuwe dossierfiche, kan u uiteraard individueel per dossier aangeven of het online beschikbaar moet zijn, en voor welke (online) gebruikers. Dit doet u in het tabblad 'Online portal' op de dossierfiche:- meerdere dossierfiches online publiceren


Om meerdere dossiers gelijktijdig te publiceren, kan u het geavanceerd zoekvenster van Themis gebruiken. Maak in dit scherm de gewenste zoekselectie en klik op 'Online beschikbaar stellen':U krijgt de volgende wizard die u toelaat aan te duiden voor wie deze dossiers online beschikbaar moeten zijn:Klik op 'Online beschikbaar stellen'.