Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 16.3

Vraag

Instellen online gebruikers


Oplossing

In Themis kan u de online gebruikers instellen via volgende menu-optie:
Volgend dialoog wordt geopend:In dit dialoogvenster kan u alle administratieve gegevens aanpassen, zoals klant, naam en emailadres. Rechts kan u zien wanneer deze gebruiker het laatst heeft aangemeld op het portaal.

Indien u het paswoord wenst aan te passen, dan doet u dat via de button linksonder: