Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 16.1

Vraag

Opmaken rappels

Oplossing

Vanaf versie 16.1 kan u rappels opmaken tot 6 niveaus. Standaard staat dit ingesteld op 3 niveaus, wanneer u dit wil wijzigen volgt u onderstaande stappen.

Klik links bovenaan op het tandwiel en ga naar Medewerkers, Profielen.


Kies het profiel waarvoor u de instelling wil wijzigen en ga naar het tabblad Toegelaten acties. In het zoekvenster voert u 'rappel' in, druk op Enter. Om een niveau toe te voegen dubbelklikt u in de lege ruimte naast het rappelniveau onder de kolom 'Ja'. Klik tenslotte op Sluit dit venster.Om een rappel op te maken gaat u in Themis naar Facturatie, Opmaken rappels. In het zoekvenster vult u eerst de gewenste criteria in (Vervallen, hoeveelste rappel werd er al opgemaakt,...). Klik daarna op de dubbele blauwe pijl om het resultaat te zien.


Klik met de rechtermuisknop op de cliënt waarvoor u een rappel wil opmaken. Kies 'Rappel opmaken' en de hoeveelste rappel u wil.De eerste keer dat u een bepaalde rappel opmaakt moet u steeds de gewenste lay-out kiezen. Wijzig indien gewenst ook de Actie.In het scherm voor het opmaken van de rappels zal u aan de rechterkant zien welke rappels verstuurd werden en wanneer.Ook in het dossier in het tabblad Financieel kan u de opgemaakte rappels zien. Wanneer de rappels voor meerdere dossiers tegelijk opgemaakt werden staan deze ook in elk dossier afzonderlijk.