Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.4

Vraag

Contactfiche kan niet omgezet worden naar bedrijfsfiche

Oplossing

Wanneer u een contactfiche wil omzetten naar een bedrijfsfiche is de knop hiervoor niet zichtbaar.Om de contactfiche toch om te kunnen zetten naar een bedrijfsfiche klikt u links bovenaan op het tandwiel, Bedrijfs- en contactfiches, Aanspreektitels.Selecteer de categorie en vink 'Selecteerbaar in de bedrijfsfiches?' aan. Klik daarna op Opslaan en sluitenNa het herstarten van Themis zal u zien dat de knop om de contactfiche om te zetten naar een bedrijfsfiche beschikbaar is.