Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Extra aan te rekenen kost voor aangetekende zending

Oplossing
 
Maak indien nodig eerst een nieuw kostentype 'Aangetekende zending' aan. ZIe hiervoor het artikel Toevoegen van een kostentype
 
Ga daarna naar Communicatie, Brieven en documenten, Verzendingswijzes
 

 

Selecteer 'Aangetekende zending' als type en klik daarna op 'v' om de wijziging op te slaan.

 

 

Deze kost zal aangerekend worden bij het afsluiten van de brief wanneer u bij de verzendingswijze van een brief ook effectief kiest voor 'Per aangetekende zending'.