Een opleiding ter plaatse bij u op kantoor afgestemd op uw behoeftes


Praktische informatie omtrent de opleidingen:

1. Locatie: bij u op kantoor.
2. U voorziet een lokaal waar het voorziene aantal mensen de opleiding kunnen volgen.
3. Het lokaal moet uitgerust zijn met internet, een beamer, projector alsook de nodige stroomvoorzieningen voor de laptop van de lesgever.Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u geen beamer te beschikking heeft. Dan zorgen wij voor de beamer.
4. Vergoeding: halve dag on-site opleiding 475 €, volledige dag 950 € - 40 % recupereerbaar via KMO Portefeuille
5. Maximum aantal deelnemers: 10 personen
6. Annulatievoorwaarden: De opleiding kan kosteloos geannuleerd worden tot 48u voor de opleiding.
De annulatie dient schriftelijk te worden gemeld aan Flexsoft.
Het niet tijdig annuleren van een opleiding resulteert in een forfaitaire vergoeding van 150 €.