Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 19.2

Vraag

Systeemvereisten om Themis te kunnen gebruiken?

Oplossing

Architectuur (minimale vereisten)


Client :

ProcessorDual Core of gelijkwaardig
Geheugen4Gb RAM
Schermresolutie1280 x 1024
BesturingssyteemMicrosoft Windows 10 Pro
Tekstverwerking / EmailMicrosoft Office 2013 SP3
Internet (enkel voor support)Breedband Internetverbinding

Server :

Processori5 Quad Core of gelijkwaardig
Geheugen4Gb RAM
Schermresolutie1280 x 1024
Aanbevolen schermweergave schaal en layout op 100%
BesturingssyteemMicrosoft Server 2012R2
Tekstverwerking / EmailMicrosoft Office 2016 (enkel in geval van remote clients)
Internet (enkel voor support)Breedband Internetverbinding

Voorlopig ondersteunen wij geen 64-bit versie Office 2019, wij adviseren ten stelligste Office 365 E3 subscriptie.


Wij bevelen 500MB/user aan in RAM-geheugen voor diegene die op RDS werken, deze vereisten zijn niet van toepassing voor de DB server.

Indien u over een single user installatie beschikt is een client pc voldoende.

 

De communicatie tussen server en client verloopt via de poorten 3090, 3092 en 3098. Deze poorten moeten openstaan in Windows Firewall.

Alles met betrekking tot de domeinnaam flexsoft.be moet als 'Trusted' ingesteld worden. Dit zowel op de firewall maar ook op de anti-virus software zowel voor server als clients.


Bij het upgraden van Office-versie kan het gebeuren dat men een foutmelding krijgt in Themis 'Error opening Word':


Na een dag uitgebreid zoekwerk met diverse tools en veel bloed, zweet en tranen hebben we ontdekt dat de correcte foutmelding 'Interface not supported' was, dit betekent dat de OLE automation naar MS Word niet werkt.

Deze automation gaat via msword.olb. Hetzelfde probleem kan voor Outlook voorkomen, dan moet de msoutl.olb manueel geregistreerd worden.


Volgend statement zorgt ervoor dat de MSWord OLE-library re-registered wordt:

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegTLibv12.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MsWord.OLB"

Dit is in gevallen waar de koppeling, bv met Themis, niet meer volledig naadloos werkt. Concreet voorbeeld: de veldjes worden niet meer correct gesubstitueerd vanuit Themis.

Bijkomende mogelijke oorzaak: het document is eigenlijk een RTF. Dit kan je zien door het document rechtstreeks te openen, Word zal aangeven dat er in compatibilteitsmodus werd gestart.


RegTLibv12.exe staat ook onder c:\Flexsoft\Flexsoft


VB: C:\FlexSoft\Flexsoft>RegTLibv12.exe "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msword.olb"

Opgelet: afhankelijk van 32- of 64-bit installatie en de versie van Office zullen de OLB files in een andere folder staan.


Noodoplossing:

Fix: Zoek het ganse register af op elke pc en verwijder alle sleutels waarin msword.olb gevonden wordt.

Navigeer daarna met een cmd venster als Administrator naar de office map (standaard C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16 bij 64 bit, C:\Program Files\Microsoft Office\Office16 bij 32 bit) en voer Winword.exe /r uit.


Dit voert een repair uit van de Word installatie.

Daarna zou het probleem opgelost moeten zijn.


Mogelijk conflict met andere add-ins

Wanneer men Word documenten uit de rapporten niet kan opslaan maar alle instellingen staan correct, kijk dan eens na in word of er geen plug-in geïnstalleerd staat.

Sommige plug-ins geven problemen met Themis. (p-touch plug-in moet zeker uit staan)

FUS poorten voor vlotte werking Themis update 

Poort 3098 - Tcp communicatie tussen alle applicaties en onze update server

Al het verkeer tussen alle fus applicaties en onze update server gebeurt via deze poort, opvragen klantgegevens, update gegevens, logging, download


Poort 3099 - Udp communicatie tussen FUSS(server) en FUSC(client) services

Broadcast op udp client component op FUSS, wordt gedetecteerd door udp server component op FUSC.

Deze poort wordt gebruikt om de client service te sturen vanuit de server service, hierdoor wordt de client service telkens op de hoogte gebracht van de status op de server service, het tonen van de notify applicatie bvb wordt uitgevoerd op de client service, na het ontvangen van een bericht van de server service.


Poort 3101 – Udp communicatie tussen beide services FUSS en FUSC met de notify applicatie.

Broadcast op udp client op beide FUSS én FUSC met Udp server component op fuscnotify die de  broadcasts opvangt.

Deze poort dient enkel om de progressbars te sturen op de notify applicatie om zo de vooruitgang van server en client te tonen.

Bij het versturen van de broadcasts vanuit de client service wordt hiermee de naam van de client pc meegestuurd, anders zou bvb de notify op pc1 de vooruitgang tonen van pc2


Poort 3103 - Communicatie tussen op fum, Fus manager en FUSS service bij ‘meteen’ inplannen

Broadcast tussen fus manager (udp client) en FUSS service (udp server)

Bij het meteen inplannen in de  fus manager applicatie moet de fuss server service alert gemaakt worden dat die direct moet gaan controleren op een nieuwe versie en de update onmiddellijk moet starten.

Hier is nog een wachttijd ingebouwd van 30 seconden om het versturen van de data en verwerking van de data op onze server op te vangen.Themis cliënt

 

Themis kan geinstalleerd worden op

- een windows pc

- een Windows Terminal Server sessie of Windows 365 WVD


 

 

Toegang vanop afstand

 

We raden sterk aan remote toegang tot de server te voorzien, de technische details aan onze supportafdeling te bezorgen en deze toegang te activeren wanneer nodig.

 

Teamviewer kan gestart worden vanuit Themis zelf. Dit kan enkel met de assistentie van de gebruiker. Onze medewerkers kunnen dan het toestel overnemen en de gebruiker begeleiden.

 

 

Installatie

 

De installatie van Themis moet uitgevoerd worden met volledige administratorrechten (op server en client), aangezien tijdens de installatie bepaalde registry keys toegevoegd worden.  De gebruikers of  RDP gebruikers moeten volledige rechten hebben op volgend pad c:\flexsoft alsook op de ingestelde documentshare.


Database


De Themis database dient geplaatst te worden op een Windows server zelf, dus niet op bijvoorbeeld een NAS.

 

Backup van gegevens

 

Alle gegevens, sjablonen en documenten worden bewaard op een partitie van de server. We raden ten sterkste om een dagelijkse backup te nemen. Voor deze backup kan u beroep doen op uw eigen it-er of op ons. Wij bieden zelf ook een pakket aan, de backups van uw gegevens worden dan centraal bij ons bewaard.

 

Full text search

 

De full text search functie dient ook geïnstalleerd te worden op de server. Dit kan enige tijd in beslag nemen afhankelijk van de hoeveelheid documenten aangezien deze geïndexeerd moeten worden. Op de server dient ook de windows indexing server operationeel te zijn.