Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4

Vraag

Instellen van het eerstvolgende nummer voor een te archiveren dossier

Oplossing

Ga naar Dossier, Kasten
 

 

Kies de gewenste archiefkast en vul in het veld 'Eerstvrije positie' het volgende te gebruiken nummer in.

 

 

Wanneer u nu een dossier archiveert in deze kast verschijnt automatisch het correcte nummer.