Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Eerder aangemaakte provisies in mindering brengen

Oplossing


Klik in het tabblad Financieel op Factuur/nota opmaken en kies 'In mindering te brengen provisie.

 


 

 


 U kan daarna de details ingeven van de provisienota: datum, netto bedrag, btw,...


  De ingegeven provisienota zal op de eindfactuur netjes in mindering worden gebracht.