Beschikbaarheid


 


beschikbaar vanaf versie 15.1


Uitleg

Het is mogelijk om voor een dossier een standaard facturatieadres aan te duiden. Deze standaard kan wel steeds aangepast worden bij het opmaken van facturen, credit- en provisienota's.

Als u niks heeft ingesteld als standaard, dan zal u deze keuze moeten maken bij de opmaak van de eerste factuur op dit dossier. Deze keuze wordt door Themis bijgehouden en zal automatisch opnieuw aangevinkt worden bij de opmaak van elke volgende factuur op dit dossier.


Om het standaard facturatieadres van de geopende fiche aan te duiden, ga in het hoofdmenu naar de tab 'Dossier', klik op het pijltje naast 'Wijzigen' in de categorie 'Dit dossier' en selecteer 'Facturatiegegevens'.


In het onderdeel 'Cliënt of opdrachtgever' kan u de geadresseerde selecteren waarnaar de facturen moeten opgemaakt worden. Klik daarna op Opslaan.

Deze keuze wordt overgenomen telkens u een nieuwe factuur, credit- of provisienota opmaakt.

Als u bij het opmaken van een nieuwe factuur, credit- of provisienota de geadresseerde wijzigt, dan zal deze wijziging ook doorgevoerd worden naar de standaard facturatiegegevens.