Meldingen

Bugs en andere programmafouten kunnen gemeld worden via het Flexsoft support portaal


Afhandeling

Na interne review van de gemelde fout wordt een score toegekend aan de fout. Deze score wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals: is de fout blokkerend, hoeveel % van de gebruikers ondervinden last van de fout, wat is de inpakt op de planning, ... Op basis van deze score krijgt de fout een label mee: hoog, medium, laag.

Verder wordt ook bepaald tot welke categorie de fout behoort. Voor Titanium zijn de categorieën: Boekhouding, Agenda, Patiëntenfiche en Communicatie. Voor Themis zijn de categorieën: Boekhouding, Agenda, Dossierbeheer en Communicatie.


Een fout met het label hoog wordt in een patch update gecorrigeerd. Concreet betekent dit dat dergelijke fout in de meerderheid van de gevallen binnen de 2 weken wordt opgelost.

Een fout met het label medium wordt gecorrigeerd in een major update. Voor elke categorie is er een major update per jaar. De gemelde fout zal in de desbetreffende major update aangepakt worden.

Een fout met het label laag kan gecorrigeerd worden in een major update. De afhandeling is analoog aan de afhandeling van een medium bug. Echter is het niet zeker dat deze dan ook effectief afgehandeld wordt, dit hangt af van de beschikbare tijd en andere zaken die gepland waren voor deze major update


Status
Behalve een score heeft een bugmelding ook een status. Deze status geeft aan in welke fase de afhandeling van deze bug zich bevindt. De mogelijke statussen zijn:
  • Ontvangen: de bugmelding werd ontvangen.
  • In onderzoek: de oorzaak van de fout wordt onderzocht, er zal getracht worden deze fout te reproduceren. Eventueel wordt bijkomende info gevraagd aan de melder van dit probleem.
  • Gepland: Het is duidelijk wat de oorzaak is van het gemelde probleem. Deze fout zal op de planning komen in functie van de toegekende score.
  • In uitwerking: Deze fout wordt op dit moment gecorrigeerd.
  • In test: De fout werd gecorrigeerd en is nu in testfase.
  • Vrijgegeven: de fix is beschikbaar in de volgende versie.