Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Instelling acties prestaties en kosten
Oplossing

 

U kan in Themis instellen of voor bepaalde acties al dan niet automatisch een prestatie of kost aangerekend moet worden.

 

Ga naar Prestaties & kosten, Acties.


 


In het volgende scherm kan u voor verschillende acties kiezen of er een wizard moet verschijnen, of er automatisch een prestatie of kost moet geregistreerd worden en u kan ook meteen de omschrijving hiervan invoeren.

 


Wanneer u dus bvb voor het opmaken van een brief  kiest voor een wizard, het registreren van een prestatie en een kost en u heeft als omschrijving 'Brief' gekozen zal u bij het afsluiten van een brief onderstaand scherm te zien krijgen. Bij het onderdeel kosten wijzigt u het aantal bij Brieven en emails bvb naar 1 om aan het juiste bedrag te komen. U kan hier indien gewenst ook het aantal copies invoeren. Zowel de aan te rekenen prestatie als de aan te rekenen kost kunnen hier ook nog uitgevinkt worden.