Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 2.5.1.1

Vraag

Hoe lees ik een emailbericht in?

Oplossing

Verwijsbrieven, RX-foto's, adviezen ... die via OUTLOOK zijn binnengekomen, kunnen ingelezen en gekoppeld worden aan de desbetreffende patiënt.
  Dit emailbericht wordt dan bewaard onder het tabblad 'Documenten'.

1. Ga naar 'Documenten' in de patiëntenfiche
2. Selecteer het in te lezen bericht in Outlook


3. Klik met de rechtermuisknop op een leeg vlak waar de documenten staan en klik dan op 'Inlezen emailbericht (Outlook)'


4. Klik op 'Toevoegen' (Bijlage 2)