Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Mag het opbouwen van de (arts)aanwezigheden ten allen tijde worden uitgevoerd?

Oplossing

Ja, dat mag.
 
Opmerking: U moet er hier enkel rekening mee houden dat reeds geboekte afspraken ongewijzigd blijven.
                  Hierdoor kunnen er zich compatibiliteitsproblemen voordoen door bijvoorbeeld een wijziging van het vaste weekschema zelf.
                    Een arts kan bijvoorbeeld een geplande afspraak met een patiënt missen op maandag doordat u het vaste weekschema heeft
                    aangepast en niet heeft gezien dat er reeds een afspraak op maandag werd gepland met die arts.