Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 2.5.1.1

Vraag

Wat is het verschil tussen een rapport en een document?

Oplossing

Een rapport in Titanium kan het best vergeleken worden met lijsten van gegevens.
Documenten zijn brieven, afbeeldingen en dergelijke.

Titanium maakt hierin een onderscheid bij de opmaak van rapporten en documenten via de rapport- en documentenexpert.
Op het niveau van de patiëntenfiche (tabblad documenten) staan de aangemaakte documenten (brieven in Word, gekoppelde afbeeldingen)
bovenaan en de rapporten (lijsten, bijvoorbeeld van de behandelingen) onderaan.