Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 2.5.1.1

Vraag

Hoe komt het dat ik geen emailberichten kan versturen?

Oplossing

Het niet kunnen versturen van emailberichten kan verschillende oorzaken hebben:

1. Algemene instellingen en de instellingen per medewerker kunnen ervoor zorgen dat u geen emailberichten kan versturen.
2. De configuratie van uw PC: Connectie met het internet en/of de aanwezigheid van virusbeveiligingsprogramma's en firewalls.


Indien u gebruik maakt van Norton Firewall in combinatie met een externe mailserver (bijvoorbeeld Skynet of Telenet), dient u volgende instelling correct te configureren:

1. In het tabblad 'Internet security' klikt u op de knop 'Configureren'


2. U verkrijgt volgend dialoogvenster


3. Hier kiest u het tabblad 'Geavanceerd' en klikt u op de knop 'Algemeen'


4. In dit dialoogvenster gaat u op zoek naar de regel 'Toegang tot veilige sites'. Indien daar opgegeven staat dat de toegang geblokkeerd is, dient u dit te wijzigen (knop 'Wijzigen')

5. Kies 'Toestaan' en sla de wijzigingen op