Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Hoe komt het dat ik geen connectie kan maken met de server?

Oplossing (Windows XP)

Dit kan te wijten zijn aan een Firewall-beveiliging, bijvoorbeeld bij gebruik van Windows XP op de server.
Hierbij volstaat het om een uitzondering toe te voegen in de Firewall-settings van Windows XP: 

1. Open het configuratiescherm van Windows (Control Panel) en dubbelklik op 'Windows Firewall'


2. U verkrijgt het Firewall-dialoogvenster


3. Kies voor het uitzonderingstabblad 'exceptions'

4. Klik op 'Toevoegen poort' (Add a port)


5. Breng een informatieve omschrijving in (bijvoorbeeld 'FireBird databaseserver') en het door de FireBird database gebruikte poortnummer 3050. Klik op 'Ok' om deze instellingen       op te slaan.


6. Met de knop 'Bereik wijzigen' (Change scope) kan u nog aangeven welke IP-adressen al dan niet toegang kunnen verkrijgen


7. Indien een andere FireWall gebruikt wordt, dan dient deze poort ook daar te worden "opengezet", al dan niet met beperking van wie (IP-adres) via deze poort op de FireBird-           server mag connecteren.


 
  
Oplossing (Windows 7)

1. Open het configuratiescherm van Windows (Control Panel) en dubbelklik op 'Windows Firewall'


2. U verkrijgt het Firewall-dialoogvenster

3. Kies voor 'Geavanceerde instellingen'


4. Kies voor 'Regels voor uitgaande verbindingen' en klik op 'Nieuwe regel...'


5. Klik op 'Poort' en dan op volgende


6. Kies voor 'TCP' en vul bij 'Specifieke poorten' het door de FireBird database gebruikte poortnummer '3050' in


7. Ga naar volgende en kies 'De verbinding toestaan'


8. Ga naar volgende en kies het gewenste profiel (Domein, privé en/of openbaar)


9. Ga naar volgende, geef de naam van de regel op (bijvoorbeeld 'FireBird databaseserver') en klik op 'Voltooien'


10. Doorloop opnieuw bovenstaande stappen 4 tot en met 9 voor 'Regels voor binnenkomende verbindingen'